top of page

Om Vanløse Frikirke

Hvem er vi?

Vanløse Frikirke er en kirke, der er åben for alle og hvor enhver er velkommen til at være en del fællesskabet – uanset baggrund.

 

Vi synes, at mangfoldighed er en styrke og ønsker at være en kirke, der er relevant for alle aldersgrupper.

Vanløse Frikirke er en del af Evangelisk Frikirke Danmark, der er et fællesskab af ca. 20 frikirker i Danmark.

 

Der er også en række andre frikirkesamfund, og i alt er der mere end 25.000 mennesker som hver søndag går i en frikirke et sted i Danmark.

Hvad tror vi på?

Vi tror på, at Jesus Kristus, er Guds Søn, vor Herre, som kom til jorden for at give sit liv for os på korset for ved sin død og opstandelse at frelse os tilbage til det evige liv sammen med Gud, og at vi modtager denne gave ved tro på Jesus Kristus.

Vi tror på, at Helligånden er Guds Ånd, som opretholder alt liv, som har inspireret de mennesker, der skrev Bibelen, og som skænker os troens gave.

Internationalt hjælpearbejde og mission:

Igennem kirkesamfundet, Evangelisk Frikirke Danmark, som Vanløse Frikirke er en del af, støtter vi en række projekter rundt omkring i verden, hvor der er brug for håb og hjælp.

 

Ghana

Vi støtter børnehjemmet Father’s home, som ligger i Takoradi og Anto i Ghana. Der bor knap 85 børn og unge på hjemmet. De ældste er flyttet hjemmefra og har fået uddannelser

 

Grønland

I Ilulissat (Jakobshavn) drives et kristent socialt arbejde i Qupaloraarsukklubbi (Snespurveklubben) specielt rettet mod børn og unge fra dårlige kår. Der er også en kirke på samme sted.

 

Rumænien

Vi støtter et dansk par, som er udsendt til Onesti, hvor de har opstartet en kirke, og driver børneklubber. Derudover er de meget engageret i nødhjælp til de fattigste.

 

Thailand

Vi er engageret i et mediecenter i Chiang Mai, som sender gode nyheder ud til mange. Desuden støtter vi hjælpearbejde i en meget stor flygtningelejr og i fængsler.

bottom of page