top of page

Om Vanløse Frikirke

Hvem er vi?

Vanløse Frikirke er en kirke, der er åben for alle. Enhver er velkommen til at være en del af fællesskabet – uanset baggrund.

 

Vi ser mangfoldighed som en styrke og ønsker at være en kirke, der er relevant for alle aldersgrupper.

Vanløse Frikirke er en del af Evangelisk Frikirke Danmark, der er et fællesskab af ca. 20 frikirker i hele Danmark.

Vi er midt på Jernbane Allé i Vanløse og ønsker at være til gavn for lokalsamfundet og tjene der, hvor vi kan. Op til jul har vi GAVEN, som vi samler ind til, for at kunne uddele julehjælp til lokale trængte familier og enlige forsørgere. Se under Aktiviteter hvad du ellers kan deltage i. 

Hvad tror vi på?

Vi tror på, at Jesus Kristus, er Guds Søn, vor Herre, som kom til jorden for at give sit liv for os på korset for ved sin død og opstandelse at frelse os tilbage til det evige liv sammen med Gud, og at vi modtager denne gave ved tro på Jesus Kristus.

Vi tror på, at Helligånden er Guds Ånd, som opretholder alt liv, som har inspireret de mennesker, der skrev Bibelen, og som skænker os troens gave.

vores vision

Vores vision er helt enkelt: Godt fra Gud - Godt til mennesker.

Godt fra Gud

Den første del af visionen betyder, at vi grundlæggende tror på, at Gud er god, og at han ønsker at gøre gode ting for mennesker. Det er let at få på øje ting i vores verden, som ikke er godt, og netop derfor har vi brug for at Gud hjælper os i små og store ting.

Når vi mødes i kirken, oplever vi at mennesker kan få en konkret oplevelse af noget godt fra Gud.

 

Det kan fx være gennem et godt fællesskab, gennem forbøn for det som er svært, i samtaler med andre, i sang og musik. Alt sammen noget som kan give håb, fred og glæde. 

Godt til mennesker

Ligesom vi oplever at Gud velsigner os med gode ting, vil vi gerne være med til at gøre gode ting for andre. Det handler den anden del af visionen om. Derfor er vi med til at støtte en række internationale projekter, hvor der er brug for hjælp og håb – fx på et børnehjem i Ghana og i en flygtningelejr i Thailand. 

 

På samme måde engagerer vi os på forskellige måder i projekter i Vanløse og København, hvor vi kan gøre noget godt for ensomme, økonomisk pressede familier eller andre som har glæde af en opmuntring og en hjælpende hånd.

Internationalt hjælpearbejde og mission

Igennem kirkesamfundet, Evangelisk Frikirke Danmark, som Vanløse Frikirke er en del af, støtter vi en række projekter rundt omkring i verden, hvor der er brug for håb og hjælp.

 

Ghana

Vi støtter børnehjemmet Father’s home, som ligger i Ghana. Der bor knap 85 børn og unge på hjemmet. De ældste er flyttet hjemmefra og har fået uddannelser.

Grønland

I Ilulissat (Jakobshavn) drives et kristent socialt arbejde i Qupaloraarsukklubbi (Snespurveklubben) specielt rettet mod børn og unge fra dårlige kår. Der er også en kirke på samme sted.

Rumænien

Vi støtter et dansk par, som er udsendt til Onesti, hvor de har opstartet en kirke, og driver børneklubber. Derudover er de meget engageret i nødhjælp til de fattigste.

Thailand

Vi er engageret i et mediecenter i Chiang Mai, som sender gode nyheder ud til mange. Desuden støtter vi hjælpearbejde i en meget stor flygtningelejr og i fængsler.

bottom of page